<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5591401574176921747\x26blogName\x3d%E2%99%A5+kilang+bersuka-ria!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://pensildanpengasah.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://pensildanpengasah.blogspot.com/\x26vt\x3d-7500378018277573685', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <iframe src="http://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID=3054107564476057249&blogName=url.blogspot.com&publishMode=PUBLISH_MODE_BLOGSPOT&navbarType=BLACK&layoutType=CLASSIC&homepageUrl=http%3A%2F%2Furl.blogspot.com%2F&searchRoot=http%3A%2F%2Furl.blogspot.com%2Fsearch" height="30px" width="100%" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" id="navbar-iframe" frameborder="0"></iframe> <div id="space-for-ie"></div>

Credits
This blogskin is made by SIPEI and the pictures is taken from here and lastly, part of the coding is from this skin.

Others: x x x
Friday, January 15, 2010Y
buang ayah

♥ de manager ♥


Perbuatan anak derhaka.pembalasan pasti tiba.

dear blogger..or readers.. n all my fellow friend..


berita tentang pembuangan si 'pemberi nafkah' bukan sahaja menghiasi dada akhbar,
malah kian meniti dari bibir ke bibir dalam kalangan masyarakat di negara kita, Malaysia.

'hidup ini bagaikan kitaran roda..kejap di atas kejap di bawah.'

Anda membuang ibu bapa anda.
Suatu hari nanti anda pula akan dibuang.
kalau tidak di dunia,di akhirat kelak.

menurut Zawawi yusoh,pendakwah dan perunding motivasi human consultant Sdn. Bhd:

"orang yang membuang ayah adalah derhaka manakala yang terpengruh dengan bisikan isteri adalah lelaki yang dayus dan tidak mempunyai maruah".

Mari kita renung sejenak kes-kes pembuangan ayah. 

7 Jan 2010

Seorang anak tergamak mereka membuang ayah mereka yang baru sahaja selesai menjalani pemedahan jantung, di tepi jalan raya berhampiran SK Datuk Wan Ahmad bersama bungkusan pakaiannya..

anak lelakinya yang berusia 30 tahun bertindak sedemikian selepas mendapat tekanan daripada isterinya yang enggan menerima semula kehadiran bapa mertuanya dengan memberi pelbagai alasan yang tidak munasabah.

14 Jan 2010


Seorang bapa yang mengidap penyakit buah pinggang kronik, terpinga-pinga selepas ditinggalkan anak lelakinya selepas selesai menjalani pembersihan darah di sebuah pusat hemodialisis di Seriab. 


mangsa  telah ditempatkan sementara di Pusat Perlindungan Rumah Seri Kenangan, Jejawi. 

ketika dihubungi anak lelaki berkenaan supaya mengambil bapanya memandangkan pusat terbabit sudah ditutup tetapi malangnya pemuda berkenaan enggan berbuat demikian.

......

ya Allah..apakah semua ini?adakah dunia sudah mahu kiamat?ke manakah hati perut dan nilai perikemanusiaan seorang anak terhadap  ayahnya?

nauzubillahiminzalik! moga Allah jauhi kita daripada semua kezaliman ini.


'kalau bapa kaya,anak menjadi raja..

tetapi apabila anak kaya , bapa pula menjadi hamba..

itulah realitinya..


5:24 AM Photobucket